ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙГ ТОМ ЗУРГААР НЬ АВЧ ҮЗВЭЛ...

Энэхүү нийтлэл нь ОХУ-ын Эрхүү мужийн ажил хэргийн “Капиталист” сэтгүүлд 2021 оны 09-10-р сарын дугаарт нийтлэгдсэн байна. Уншиж сонирхоно уу.

ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙГ ТОМ ЗУРГААР НЬ АВЧ ҮЗВЭЛ...

“ОХУ-ын Байгаль нуур орчмын бүс нутгийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бизнес эрхлэгчид, үүнд Эрхүү мужийн хөрөнгө оруулагч нар “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн боломжуудыг дээд зэргээр ашиглаж, монголын зах зээлд хамгийн бага өртөг зардлаар нэвтрэх, Зүүн хойд Азийн зах зээл рүү гарахад хамгийн оновчтой шийдэл гэдэг нь мөнөөс мөн гэж ойлгох хэрэгтэй”

undefined

undefined

undefined

undefined

Хамтран ажилладаг байгууллагууд